Kalkulator
Kalkulator inwestycji
Wprowadź dane i kliknij przycisk “Przelicz”.

Wprowadź dane i sprawdź, jak pracowały Twoje pieniądze

NN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. A (PLN)
NN Akcji kat. A (PLN)
NN Akcji Amerykańskich kat. A (PLN)
NN Akcji Amerykańskich kat. A (USD)
NN Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A (PLN)
NN Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. A (PLN)
NN Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. A (USD)
NN Akcji Europejskich kat. A (PLN)
NN Akcji Europejskich kat. C (PLN)
NN Akcji Europejskich kat. C (USD)
NN Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. A (PLN)
NN Akcji Małych Spółek kat. A (PLN)
NN Akcji Nowa Europa kat. A (PLN)
NN Akcji Polskich kat. A (PLN)
NN Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (PLN)
NN Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (USD)
NN Akcji Rynków Wschodzących kat. A (PLN)
NN Akcji Rynków Wschodzących kat. A (USD)
NN Akcji Średnich Spółek kat. A (PLN)
NN Aktywnej Alokacji kat. A (PLN)
NN Globalnych Innowacji kat. A (PLN)
NN Konserwatywny kat. A (PLN)
NN Konserwatywny Plus kat. A (PLN)
NN Multistrategia kat. A (PLN)
NN Obligacji Plus kat. A (PLN)
NN Obligacji Skarbowych kat. A (PLN)
NN Obligacji Światowych kat. A (PLN)
NN Obligacji Światowych kat. A (USD)
NN Ochrony Wzrostu kat. A (PLN)
NN Ochrony Wzrostu kat. L (PLN)
NN Stabilnego Wzrostu kat. A (PLN)
NN Stabilnego Wzrostu Plus kat. A (PLN)
NN Zrównoważony Azjatycki kat. A (PLN)
NN Zrównoważony Azjatycki kat. A (USD)
jednorazowy
jednorazowy
comiesięczny
2 lata temu
rok temu
2 lata temu
3 lata temu
5 lat temu
dowolna data
dzisiaj
dzisiaj
dowolna data

Stopa zwrotu subfunduszu (zmiana wartości jednostek uczestnictwa) w wybranym okresie wynosi: 35,61%.
Rzeczywista stopa zwrotu inwestycji (zmiana wartości zainwestowanego kapitału) w wybranym okresie wynosi: 31,20%.


Data operacjiWpłata (PLN)Suma wpłat oraz wartość j.u. (PLN)Opłata dystryb. (%)Opłata dystryb. (PLN)Wpłata po pobraniu opł. dystryb. (PLN)Wartość j.u. (PLN)Ilość zakupionych j.u.Łączna ilość j.u.Łączna wartość j.u. (PLN)
2020-11-30 25 000,00 25 000,00 3,250 812,50 24 187,50 8,93 2 708,57 2 708,57 24 187,50
2022-11-29*

-

32 800,74

-

-

-

12,11

-

2 708,57 32 800,74


*W wybranym przez Ciebie dniu nie wycenialiśmy tego subfunduszu. Wartość jednostek uczestnictwa pobraliśmy z ostatniego dnia, w którym robiliśmy wycenę.


1 sierpnia 2022 zmieniliśmy nazwę MetLife TFI S.A. na Nationale-Nederlanden TFI S.A. O tym, co ważne, mówimy wprost - warunki umów oraz nasze zobowiązania wobec klientów i partnerów nie zmieniają się. Nadal będziemy dbać o najwyższy poziom obsługi naszych klientów. Dlatego w razie pytań dotyczących funduszy inwestycyjnych Nationale-Nederlandem TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.) prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe są dostępne na www.nn.pl/kontakt

Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek uczestnictwa subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum
Powyższa symulacja nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Niniejszy kalkulator spełnia jedynie rolę informacyjną. Podane kwoty uwzględniają opłatę dystrybucyjną zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat w Nationale-Nederlanden TFI S.A., ale nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych. Wyniki inwestycyjne osiągnięte na rachunku indywidualnego uczestnika, mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników inwestycyjnych prezentowanych w kalkulatorze. Przykładowe wyniki inwestycyjne prezentowane w kalkulatorze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych przez Inwestorów.

Nationale-Nederlanden TFI S.A. oraz Fundusze Inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestowanie w Fundusze jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika.

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z oferty Nationale-Nederlanden TFI S.A., powinni przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa zapoznać się ze statutem, prospektem informacyjnym oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów danego funduszu inwestycyjnego. Wymienione dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące funduszu i jego subfunduszy, w tym opisy czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w dany subfundusz, dane dotyczące sytuacji finansowej subfunduszy, kosztów i opłat związanych z funkcjonowaniem subfunduszy oraz nabywaniem jednostek uczestnictwa. Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u dystrybutorów.
nn.pl
Obsługa klienta: +48 801 58 81 85
+48 22 588 18 57
czynna pn. - pt., godz. 9-17
© 2022 Nationale-Nederlanden. Wszelkie prawa zastrzeżone.